Logowanie

DZ. URZ. 2012.2441

Tytuł:

uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetuminy Lichnowy za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Lichnowy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2441
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetuminy Lichnowy za 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada gminy Lichnowy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchawły. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Rybicki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 25 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 26 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 27 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 28 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 29 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 30 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 31 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 32 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 33 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 34 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 35 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 36 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 37 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 38 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 39 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 40 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 41 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 42 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 43 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 44 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 45 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 46 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 47 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 48 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 49 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 50 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 51 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 52 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 53 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 54 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 55 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 56 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 57 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 58 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 59 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 60 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 61 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 62 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 63 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 64 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 65 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 66 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 67 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 68 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 69 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 70 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 71 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 72 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 73 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 74 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 75 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 76 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 77 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 78 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 79 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 80 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 81 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 82 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 83 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 84 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 85 ?

Poz. 2441

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 86 ?

Poz. 2441
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.2570

  uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1666

  uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4159

  zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.5255

  zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2440

  uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.2439

  uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2438

  uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lichnowy oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. 2012.2437

  informacja nr 3/2012 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 21 marca 2012r. o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2011r.

 • DZ. URZ. 2012.2436

  uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łeby.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.