Logowanie

DZ. URZ. 2012.2446

Tytuł:

uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sasino

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Choczewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2446
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

13:48

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm.) na wniosek właściciela drogi wewnętrznej Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 520/4 poło?onej na terenie wsi Sasino nazwę - ul. Południowa. § 2. Usytuowanie ulicy przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo. § 4. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Łasiński


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2446

Załącznik do Uchwały Nr XIX/141/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012 r. Mapa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2446

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2446
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.235

  uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Sasino.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/396/09 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Puławy.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2445

  uchwała nr XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2444

  informacja nr 1876 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie decyzji PWKZ.R.4190-8/7405-2/2011 z dnia 21.03.2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.2443

  uchwała nr XX/258/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tych strefach oraz sposobu ich pobierania

 • DZ. URZ. 2012.2442

  uchwała nr XXI/51/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2441

  uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetuminy Lichnowy za 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.