Logowanie

DZ. URZ. 2012.2485

Tytuł:

uchwała nr XXIII/244/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Gminy Krokowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2485
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2485

UCHWAŁA NR XXIII/244/2012 RADY GMINY KROKOWA z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu Gminy Krokowa za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, 15 i 18a ust 3, art. 61 ust 4 ustawy z dnia marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawa o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje: § 1. Rada Gminy Krokowa po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu Gminy Krokowa za 2011 rok zatwierdza: 1) Sprawozdania finansowe Gminy Krokowaza 2011 rok, 2) Sprawozdanie z wykonania bud?etu Gminy Krokowaza 2011 rok § 2. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek


12:52:48

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2485
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.154.1771

  uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.179.2094

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2670

  uchwała nr 100/XVIII/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.2445

  uchwała nr XXII-185-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2484

  uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia: zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gmina Przodkowo (uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005r. - Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2006r., poz. 101)

 • DZ. URZ. 2012.2483

  uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 11 lipca 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo

 • DZ. URZ. 2012.2482

  uchwała nr XXII/240/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2481

  aneks nr 14 . z dnia 30 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbudy,

 • DZ. URZ. 2012.2480

  aneks nr 15 Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański z dnia 21 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.