Logowanie

DZ. URZ. 2012.2573

Tytuł:

uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Sulęczyno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2573
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2573

UCHWAŁA NR XV/128/2012 RADY GMINY SULĘCZYNO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud?etu Gminy Sulęczyno za rok 2011. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 roku Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 roku Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457, z 2006 roku Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 roku Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180,poz.1111 i Nr 223,poz.1458, z 2009 roku Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241, z 2010 roku Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675, z 2011 roku Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 149,poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 roku poz.567 ), art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157,poz.1240 i 1241, z 2010 roku Nr 28,poz.146, Nr 96,poz.620, Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.1020, Nr 238,poz.1578, Nr 257,poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185,poz.1092, Nr 201,poz.1183, Nr 234,poz.1386, Nr 240,poz.1429 i Nr 291,poz.1707 ) Rada Gminy Sulęczyno u c h w a l a , co następuje: § 1. 1.Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania bud?etu Gminy Sulęczyno za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. Sprawozdanie z wykonania bud?etu Gminy Sulęczyno za 2011 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Kazimierz Gawin


15:58:46

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2573

Załącznik do Uchwały Nr XV/128/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania bud?etu Gminy Sulęczyno za rok 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 25 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 26 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 27 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 28 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 29 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 30 ?

Poz. 2573

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 31 ?

Poz. 2573
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.426

  uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2010 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.2570

  uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4159

  zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1666

  uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Małopolski za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2572

  rozporządzenie nr 3/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 3/2009 z dn. 30 VI 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód podziemnych ?CZARNY DWÓR? oraz ?ZASPA? w Gdańsku, województwo pomorskie.

 • DZ. URZ. 2012.2571

  uchwała nr XIV/108/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2012.2570

  uchwała nr 0007.XX.172.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Grabinach-Zameczku w Szkołę Podstawową klas I-III z oddziałem przedszkolnym

 • DZ. URZ. 2012.2569

  uchwała nr 0007.XX.171.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Suchy Dąb na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2012.2568

  uchwała nr 0007.XX.165.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.