Logowanie

DZ. URZ. 2012.2674

Tytuł:

uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia przeznaczenia boisk sportowych przebudowywanych w wyniku realizacji projektu pn. "Czas na sport, czas na zdrowie - przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Rada Miejska w Sztumie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2674
Hasła:sport,turystyka i rekreacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2674

UCHWAŁA NR XXI/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przeznaczenia boisk sportowych przebudowywanych w wyniku realizacji projektu pn. "Czas na sport, czas na zdrowie - przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło" Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miejska ustala, co następuje: § 1. Ustala się, ?e boiska sportowe przebudowywane w wyniku realizacji projektu pn. ?Czas na sport, czas na zdrowie ? przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło?, na realizację którego Miasto i Gmina Sztum zło?yła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców w pełnym wymiarze czasowym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


12:26:51

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2674
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.2044

  uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udostępnienia Kompleksów Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Stuchowie i w Gostyniu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/167/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 17 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych położonych w miejscowościach: Iwiny, Raciborowice Górne, Tomaszów Bolesławiecki

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4277

  uchwała nr XX /137 /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko - Orlik 2012? w Prażmowie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2673

  komunikat Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. 2012.2672

  uchwała nr XVII.129.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2012.2671

  uchwała nr XVII.128.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa

 • DZ. URZ. 2012.2670

  decyzja nr OGD - 4210-17(18)/2012/1608/IX/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2669

  uchwała nr XXIII/64/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Wicko z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,wyznaczenie inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.