Logowanie

DZ. URZ. 2012.2679

Tytuł:

protokół Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-17
Organ wydający:Starosta Kwidzyński
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2679
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2679

13:15:41

REFERENDUM POWIATOWE W SPRAWIE: Czy jesteś za utrzymaniem samorządowej kontroli nad szpitalem powiatowym poprzez pozostawienie co najmniej 51% udziałów Powiatu Kwidzyńskiego w "Zdrowie" sp. z o.o." ZARZĄDZONE NA 12 SIERPNIA 2012 R. Powiatowa Komisja do Spraw Referendum w Kwidzynie PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM POWIATOWEGO Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 12 sierpnia 2012r. Głosowanie przeprowadzono w 48 obwodach głosowania Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich, tj. 48 obwodowych komisji do spraw referendum, Komisja ustaliła, następujące wyniki głosowania:


Liczba osób uprawnionych do głosowania Liczba osób, którym wysłano pakiety referendalne Liczba kart do głosowania otrzymanych przez komisje obwodowe Liczba osób, którym wydano karty do głosowania Liczba osób głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisje obwodowe aktów pełnomocnictwa) Nie wykorzystano kart do głosowania Liczba kart wyjętych z urn przez komisje obwodowe w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania Liczba kart nieważnych Liczba kart ważnych

1.

64166

2.

0

3.

31826

4.

7631

5.

0

6. 7.

24195 7629

7a. 8. 9.

0 0 7629

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2679

(liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu) 10. 11. Liczba głosów nieważnnych Liczba głosów ważnych 72 7557

Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu

12a.*) 12b.

Liczba głosów pozytywnych "Tak" Liczba głosów negatywnych "Nie"

6835 722

12a.*) 12b. 12?.

Liczba głosów za wyborem wariantu 1 Liczba głosów za wyborem wariantu 2 Liczba głosów za wyborem wariantu ?.

13. Komisja stwierdza, że w referendum wzięło udział 7.631 osób Uprawnionych do głosowania było 64.166 osób, w referendum wzięło więc udział mniej niż 30% uprawnionych do głosowania; frekwencja wyniosła 11,89 % W związku z powyższym - na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.) referendum jest nieważne. 14.***) Komisja stwierdza, że większość*/nie mniej niż 2/3*) głosów oddano za odpowiedzią pozytywną/negatywną* **, wariantem 1/wariantem 2/wariantem ?* **. W związku z powyższym - na podstawie art.. 56 ust. 1*/art. 56 ust. 2* ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym wynik referendum jest rozstrzygający/nie jest rozstrzygający**. 15. Z uwagi na powyższe Komisja stwierdza, że referendum w sprawie: Czy jesteś za utrzymaniem samorządowej kontroli nad szpitalem powiatowym poprzez pozostawienie co najmniej 51% udziałów Powiatu Kwidzyńskiego w "Zdrowie" Sp. z o.o" jest nieważne, ponieważ nie wzięło w nim udziału wymagane ustawowo co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. 16.****) Adnotacja o wniesieniu przez mężów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów: brak zarzutów Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporządzaniu protokołu 17.****) Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów: brak zarzutów Przy 1) (nazwisko 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) sporządzaniu Szymanek i imię Wiśniewski Bogiel Grzebisz Jaranowski Koralewska Łapacz Stec protokołu obecni byli członkowie Komisji:

Marek imiona, funkcja Grzegorz Marcin Jacek Ryszard Monika Agnieszka Maciej

przewodniczący w Komisji) (podpis) z-ca przewodniczącego członek członek członek członek członek członek

(pieczęć Komisji)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2679

Za zgodność z oryginałem: Wicestarosta Andrzej Fortuna

___________________________ *) Niepotrzebne pominąć przy sporządzaniu formularza protokołu. **) Niepotrzebne skreślić. ***) Skreślić, jeżeli referendum jest nieważne. ****) Jeżeli treść nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w miejscu przeznaczonym na wpisanie adnotacji.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.97.1892

  uchwała nr XLII/269/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/2005 Rady Powiatu kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego

 • DZ. URZ. 2010.46.821

  zarządzenie nr 11/2010 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.31.685

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sredniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.1261

  zarządzenie nr 9/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej powiatu kwidzyńskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1118

  zarządzenie nr 8/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 marca 2012r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2012

zamów dokument

Porady prawne

 • Oświadczenie o uznaniu dziecka - protokół

  Co powinien zawierać protokół o uznaniu dziecka?

 • Protokół z zebrania wspólnoty

  Czy po odbytym zebraniu Wspólnoty, Zarząd jest zobligowany w jakimś konkretnym terminie do przedstawienia członkom Wspólnoty protokołu z tego zebrania?

 • Uzupełnienie odwołania

  Złożyłem odwołanie od decyzji starosty powiatowego do samorządowego kolegium odwoławczego w wyznaczonym terminie oraz za pośrednictwem starosty - jak tego wymagało (...)

 • Wymóg odczytania i podpisania protokołu

  Czy protokół może być uznany za dowód w sprawie jeżeli nie zawiera wzmianki o jego odczytaniu przed podpisaniem przez uczestników czynności z której był sporządzony?

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2678

  rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

 • DZ. URZ. 2012.2677

  uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

 • DZ. URZ. 2012.2676

  uchwała nr XXII/238/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Żukowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2012.2675

  uchwała nr XXX/239/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2674

  uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia przeznaczenia boisk sportowych przebudowywanych w wyniku realizacji projektu pn. "Czas na sport, czas na zdrowie - przebudowa boisk sportowych w miejscowości Piekło"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.