Logowanie

DZ. URZ. 2012.2683

Tytuł:

uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Rada Gminy Czarna Dąbrówka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2683
Hasła:czynsze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 2683

UCHWAŁA NR XVII/168/2012 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm. / w związku z art. 21 ust. 1, art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. Zmienia się dotychczasową treść § 7 uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr VII /55/ 03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej, nadając mu następujące brzmienie : ? Wynajmujący lokal mo?e podwy?szać czynsz, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z terminem wypowiedzenia wynoszącym trzy miesiące?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Józef Natkaniec


10:00:59
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/14/2003 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów Gminy Bełżyce i uchwały Nr LVI/379/2010 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania Statutu sołectwa Chmielnik Kolonia I.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.55

  uchwała nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/233/09 Rady Miasta Duszniki Zdrój z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki Zdrój.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/153/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/ 40/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia15 kwietnia 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomsko

 • DZ. URZ. 2011.61.1394

  uchwała nr IX/92/11 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2003 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie Statutów Sołectw Gminy Nowa Wieś Lęborska.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2682

  uchwała nr XXIV/352/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Wileńska II? w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2681

  uchwała nr XXIV/349/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Orzeszkowej? w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2680

  uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Stara Jania oraz Leśna Jania, gmina Smętowo Graniczne

 • DZ. URZ. 2012.2679

  protokół Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2678

  rozporządzenie nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym Dolnej Wisły w granicach województwa pomorskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.