Logowanie

DZ. URZ. 2012.2691

Tytuł:

uchwała nr XX.230.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Rada Gminy Ustka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2691
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 2691

UCHWAŁA NR XX.230.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; Dz. U. z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 poz. 567) Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: § 1. 1) Na wniosek właścicieli drogi wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 55/12, położonej w obrębie geodezyjnym Machowino, nadaje się nazwę: ?ul. Brzozowa?. 2) Lokalizację w/w ulicy zaznaczono na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały kolorem czerwonym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


09:03:49

Przewodniczący Rady Bogdan Żabiński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2691
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.168.3755

  uchwała nr XI.106.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.10

  uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozogi .

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2690

  uchwała nr Nr XX.222.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie określenia lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 203 w miejscowości Duninowo, którego właścicielem jest Gmina Ustka oraz warunków i zasad korzystania z niego.

 • DZ. URZ. 2012.2689

  uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Gminy Osiek

 • DZ. URZ. 2012.2688

  uchwała nr XXII/143/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.2687

  uchwała nr 45/2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 sierpnia 2012r. wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.2686

  uchwała nr XXIII/61/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.