Logowanie

DZ. URZ. 2012.2694

Tytuł:

zestawienie nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-22
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2694
Hasła:czynsze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 2694

ZESTAWIENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DEBRZNO z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części. Na podstawieart. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami.),


Stawki czunszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego Powierzchnia Standard lokalu lokalu zły A poniżej 40 m2 B C A 40 do 60 m2 B C A 60 do 80 m2 B C A powyżej 80m2 B C do 1918 r. dobry 18,20 zły 1919-1945 dobry zły 1946-1970 dobry zły 1971-2002 dobry po 2002 r. zły dobry 12,00 12,00 12,00 12,00 09:32:25

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2694

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno Mirosław Burak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.10

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno z dnia 22 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009r. położonych na obszarze Miasta Kolno

 • DZ. URZ. 2011.119.2417

  zestawienie nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Prezydenta Miasta Świdnica dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Świdnicy

 • DZ. URZ. 2011.42.1009

  zestawienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4627

  ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 28 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na terenie Gminy i Miasta Zduny

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2693

  zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2692

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Smętowo Graniczne

 • DZ. URZ. 2012.2691

  uchwała nr XX.230.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino.

 • DZ. URZ. 2012.2690

  uchwała nr Nr XX.222.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie określenia lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 203 w miejscowości Duninowo, którego właścicielem jest Gmina Ustka oraz warunków i zasad korzystania z niego.

 • DZ. URZ. 2012.2689

  uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania na terenie Gminy Osiek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.