Logowanie

DZ. URZ. 2012.2697

Tytuł:

zarządzenie nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2697
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2697

ZARZĄDZENIE NR 787/12 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian w bud?ecie Miasta Gdańska na rok 2012 Na podstawie § 14 pkt.4 i 5 Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia bud?etu miasta Gdańska na 2012 rok z późniejszymi zmianami# oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4, art. 257 pkt. 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r.: Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, zm. z 2011r.: Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 358.139 zł na zadania własne gminy realizowane przez Miasto Gdańsk w 2012 roku: zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 2. Uruchamia się rezerwę celową w kwocie 264.115 zł na zadania własne gminy realizowane przez Miasto Gdańsk w 2012 roku, w tym: - rezerwa na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne w bud?ecie Miasta Gdańska na rok 2012 - realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia, - realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez Miasto Gdańsk na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia. 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia. 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 264.115 zł


11:35:44

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2697

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Paweł Adamowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2697

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2697

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2697

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2697

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2697

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2697
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.891

  zarządzenie nr 54/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.48.1136

  informacja Prezydenta Miasta Gdańska Informacja Prezydenta Miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2010.165.3365

  uchwała nr LIII/1502/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.139.2854

  zarządzenie nr 1960/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.139.2851

  zarządzenie nr 1857/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2696

  zarządzenie nr 724/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2695

  uchwała nr XX.228.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/332/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

 • DZ. URZ. 2012.2694

  zestawienie nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • DZ. URZ. 2012.2693

  zarządzenie nr 49/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2692

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Smętowo Graniczne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.