Logowanie

DZ. URZ. 2012.2701

Tytuł:

zarządzenie nr 946/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2701
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2701

ZARZĄDZENIE NR 946/12 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok Na podstawie § 14 pkt.4 i 5 Uchwały Nr XXI/399/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2012 rok z późniejszymi zmianami1) oraz art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4, art. 257 pkt. 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r.: Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, zm. z 2011r.: Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)


11:34:57

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania własne w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 - realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok w przyjętym Zarządzeniu Nr 49/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 10 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok z późniejszymi zmianami2) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2701

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Paweł Adamowicz

1) Uchwała

Nr XXIII/446/12 RMG z dnia 23 lutego 2012 r., Uchwała Nr XXIV/473/12 z dnia 29 marca 2012 r., Uchwała Nr XXV/502/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. 2) Zarządzenie Nr 119/12 PMG z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzenie Nr 120/12 PMG z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzenie Nr 200/12 PMG z dnia 15 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 244/12 PMG z dnia 24 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 248/12 PMG z dnia 28 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 368/12 PMG z dnia 15 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 386/12 PMG z dnia 20 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 466/12 PMG z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 467/12 PMG z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 468/12 PMG z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 542/12 PMG z dnia 13 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 543/12 PMG z dnia 13 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 627/12 PMG z dnia 24 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 637/12 PMG z dnia 26 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 638/12 PMG z dnia 26 kwietnia 2012 r., Zarządzenie Nr 724/12 PMG z dnia 15 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 725/12 PMG z dnia 15 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 787/12 PMG z dnia 28 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 901/12 PMG z dnia 15 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 946/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 czerwca 2012 r.

Poz. 2701

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2012

Dział Rozdz.

Wyszczególnienie

WYDATKI BIE ĄCE

WYDATKI WYDATKI JEDNOSTEK WYNAGRODZEN ZWIĄZANE Z BUDZETOWYCH IA I SKŁADKI OD REALIZACJĄ ICH NICH STATUTOWYCH NALICZANE ZADAŃ

DOTACJE NA ZADANIA BIE ĄCE

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ŚWIADCZENIA Z UDZIAŁEM NA RZECZ ŚRODKÓW, O OSÓB KTÓRYCH FIZYCZNYCH MOWA W ART.5, UST.1 PKT 2 I 3 (UOFP)

WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI

WYDATKI Z TYTUŁU OBSŁUGI DŁUGU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

WYDATKI BIE ĄCE OGÓŁEM A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 801 80195 OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

0 0 0 0 0

-3 276 -3 276 -3 276 -3 276 -3 276

0 0 0 0 0

-3 276 -3 276 -3 276 -3 276 -3 276

3 276 3 276 3 276 3 276 3 276

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/

1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2701

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.1089/

2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2701

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 946/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego na rok 2012

Wydział Edukacji

Dz. Rozdz. 1 2 § 3 OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE 801 80195 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej 2910 wysokości 4300 Zakup usług pozostałych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej 4560 wysokości Treść 4 Gmina Powiat zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie 5 6 7 8 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 3 450 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 450

3 276 0

0 0

0 0

0

174

0

0

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.50

  zarządzenie nr 741/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.2697

  zarządzenie nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.138.2837

  zarządzenie nr 533/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.49

  zarządzenie nr 816/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.140.2885

  zarządzenie nr 586/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2011

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2700

  zarządzenie nr 902/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2699

  zarządzenie nr 788/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2698

  zarządzenie nr 901/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2697

  zarządzenie nr 787/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2696

  zarządzenie nr 724/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.