Logowanie

DZ. URZ. 2012.2703

Tytuł:

zarządzenie nr 979/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Prezydent Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2703
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2703

ZARZĄDZENIE NR 979/12 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 257 pkt 1, 3, w związku z art. 2 pkt 2 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiana z 2010 r.: Dz. U. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, zmiana z 2011 r.: Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządza się, co następuje: § 1. 1) Ustala się dochody budżetu Miasta na rok 2012 na kwotę 2 875 526 808 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 218 393 zł poprzez: - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu na zadania własne gminy o kwotę 218 393 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia) 2) Ustala się wydatki budżetu Miasta na rok 2012 na kwotę 3 052 649 021 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 218 393 zł poprzez: - zwiększenie planu wydatków z budżetu na zadania własne gminy o kwotę 218 393 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia) § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


11:34:34

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2703

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 979/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012 r.

zadania własne realizowane przez gminę

Dz.

§ OGÓŁEM

Treść

Plan dotacji na 2012r. Zmniejszeni Zwiększeni e e 0 0 218 393 218 393

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0

218 393

Dz.

Roz. OGÓŁEM

Treść

Plan wydatków Zmniejszeni Zwiększeni e e 0 0 0 0 218 393 218 393 218 393 218 393 218 393 218 393

ZADANIA WŁASNE 853 85305 Żłobki Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0 0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.891

  zarządzenie nr 54/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.48.1136

  informacja Prezydenta Miasta Gdańska Informacja Prezydenta Miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2010.165.3365

  uchwała nr LIII/1502/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2011.139.2854

  zarządzenie nr 1960/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.139.2851

  zarządzenie nr 1857/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2702

  zarządzenie nr 978/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2701

  zarządzenie nr 946/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012 i zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2700

  zarządzenie nr 902/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2699

  zarządzenie nr 788/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2698

  zarządzenie nr 901/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.