Logowanie

DZ. URZ. 2012.2708

Tytuł:

uchwała nr XVIII/186/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-11
Organ wydający:Rada Miejska w Brzeszczach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2708
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

11:48

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 58 i w związku z art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala, co następuje: AKT ZAŁO YCIELSKI § 1. Z dniem 1 września 2012 r. łączy się Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach oraz Przedszkole nr 3 ? yrafa? w Brzeszczach w Zespół Szkolno-Przedszkolny i tworzy się Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach zwany dalej Zespołem, z siedzibą w Brzeszczach. § 2. Nadaje się Zespołowi statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. § 3. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych przedszkola i szkoły wymienionych w § 1 niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2708

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/186/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2708

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 2708

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 2708

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach Jacek Wawro
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2704

  uchwała nr XIX/192/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/186/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 rok w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2012.2703

  uchwała nr XIX/191/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 rok w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2012.2707

  uchwała nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2012.2702

  uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Jawiszowicach

 • DZ. URZ. 2012.2706

  uchwała nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2707

  uchwała nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2012.2706

  uchwała nr XVIII/184/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Jawiszowicach

 • DZ. URZ. 2012.2705

  uchwała nr XXI/432/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2704

  uchwała nr XIX/192/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/186/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 rok w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Brzeszczach

 • DZ. URZ. 2012.2703

  uchwała nr XIX/191/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/185/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 kwietnia 2012 rok w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.