Logowanie

DZ. URZ. 2012.2757

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/252/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miasta Kościerzyna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2757
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2757

UCHWAŁA NR XXXIII/252/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/43/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia warunków udzielania bonifikat przy sprzeda?y lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala co następuje: § 1. Po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: Wnioski o udzielenie bonifikaty mogą składać najemcy lokali mieszkalnych, którzy nie zalegają w czynszu albo innych opłatach za u?ywanie lokalu. § 2. Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: Uchwała traci moc z dniem 31.12.2013 r., z tym ?e wnioski o udzielenie bonifikaty zło?one do tego dnia będą rozpatrywane na podstawie przepisów w niej obowiązujących. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. § 4. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Pomorskiego.


14:19:08

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

Piotr Słomiński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2757
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.38.622

  uchwała nr LII/397/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Trójkąt Przemysłowy? w części dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2012.1635

  uchwała nr XXVII/224/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/381/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów targowisk miejskich w Kościerzynie

 • DZ. URZ. 2010.86.1563

  uchwała nr LVI/438/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2009r.

 • DZ. URZ. 2011.138.2828

  uchwała nr X/62/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.19.361

  uchwała nr LII/392/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Kościerzyna

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2756

  uchwała nr XVII/192/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2755

  uchwała nr XXII/240/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury w Malborku i nadania jednostce nowego statutu

 • DZ. URZ. 2012.2754

  uchwała nr XXII/237/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla dawnej ulicy Solnej

 • DZ. URZ. 2012.2753

  uchwała nr XXV/154/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2752

  uchwała nr IV/27/2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II /17 / 2010 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gdańskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.