Logowanie

DZ. URZ. 2012.278

Tytuł:

uchwała nr 13/59/2011 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-23
Organ wydający:Zarząd Powiatu Starogardzkiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 278
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2010 rok Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala co następuje: § 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok i przekazuję Przewodniczącemu Rady Powiatu Starogardzkiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zgodnie z załącznikiem. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu

Leszek Burczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 278 ?

Załącznik do Uchwały Nr 13/59/2011 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2010 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?9? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 10 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 11 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 12 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 13 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 14 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 15 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 16 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 17 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 18 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 19 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 20 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 21 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 22 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 23 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 24 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 25 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 26 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 27 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 28 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 29 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 30 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 31 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 32 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 33 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 34 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 35 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 36 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 37 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 38 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 39 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 40 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 41 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 42 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 43 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 44 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 45 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 46 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 47 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 48 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 49 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 50 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 51 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 52 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 53 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 54 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 55 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 56 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 57 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 58 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 59 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 60 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 61 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 62 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 63 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 64 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 65 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 66 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 67 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 68 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 69 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 70 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 71 ? Poz. 278 ?


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 72 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 73 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 74 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 75 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 76 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 77 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 78 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 79 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 80 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 81 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 82 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 83 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 84 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 85 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 86 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 87 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 88 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 89 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 90 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 91 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 92 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 93 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 94 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 95 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 96 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 97 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 98 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 99 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 100 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 101 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 102 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 103 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 104 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 105 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 106 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 107 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 108 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 109 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 110 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 111 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 112 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 113 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 114 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 115 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 116 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 117 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 118 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 119 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 120 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 121 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 122 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 123 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 124 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 125 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 126 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 127 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 128 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 129 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 130 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 131 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 132 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 133 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 134 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 135 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 136 ? Poz. 278 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ? 137 ? Poz. 278 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.94.1913

  uchwała nr IV/13/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.27.470

  uchwała nr XL/292/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Starogardzkiego

 • DZ. URZ. 2011.57.1292

  uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.57.1290

  uchwała nr V/28/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.57.1293

  uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.277

  uchwała nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

 • DZ. URZ. 2012.276

  uchwała nr XV/129/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stegna na lata 2011 ? 2025

 • DZ. URZ. 2012.275

  uchwała nr XIV/146/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok".

 • DZ. URZ. 2012.274

  uchwała nr XIII/91/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XLI/282/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz wprowadzenia zmiany w uchwale ją zmieniającej ? Nr XLIV/308/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 22 czerwca 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.273

  uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XV/114/04 Rady Gminy Ryjewo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia i nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.