Logowanie

DZ. URZ. 2012.2847

Tytuł:

uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2847
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

14:16

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się aktualizacji Zał. Nr 2 do Uchwały Bud etowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2847

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Bud etowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. Plan dochodów własnych jednostek bud etowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Nazwa jednostki bud etowej Klasyfikacja Ogółem Stan środków bud etowa pienię nych na początek Dz Rozdz. roku 2 3 801 80101 4 33.000 5 Dochody własne Ogółem Wydatki Stan środków pienię nych na koniec roku 7 8 9 33.000 33.000 33.000 -

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Wolbrom Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolbrom Szkoła Podstawowa w Dłu cu Szkoła Podstawowa Gołaczewy Szkoła Podstawowa Wierzchowisko Szkoła Podstawowa Zarzecze Szkoła Podstawowa Je ówka Szkoła Podstawowa Poręba Górna Szkoła Podstawowa Kąpiele Wielkie Gimnazjum Nr 1 Wolbrom Gimnazjum Nr 2 Wolbrom Gimnazjum Nr 3 Wolbrom Razem Razem Razem

6

801 80101

13.000

-

13.000

13.000

13.000

-

801 80101 801 80101

29.000 6.000

-

29.000 6.000

29.000 6.000

29.000 6.000

-

801 80101 801 80101 801 80101 801 80101 801 80101 801 80110 801 80110 801 80110 801 80101 801 80110 801

1.500 8.000 5.600 5.700 1.015 40.000 14.000 4.700 102.815 58.700 161.515

-

1.500 8.000 5.600 5.700 1.015 40.000 14.000 4.700

1.500 8.000 5.600 5.700 1.015 40.000 14.000 4.700

1.500 8.000 5.600 5.700 1.015 40.000 14.000 4.700 102.815 58.700 161.515 -

-

102.815 102.815 58.700 58.700 161.515 161.515

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1168

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2732

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2846

  uchwała nr XXI/118/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2845

  uchwała nr XIX/205/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2844

  uchwała nr XVI/132 /2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli.

 • DZ. URZ. 2012.2843

  uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zadań gminy określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.2842

  uchwała nr XXI/136/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.