Logowanie

DZ. URZ. 2012.3090

Tytuł:

uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-02
Organ wydający:Rada Miejska w Dobczycach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3090
Hasła:Sport i turystyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

13:33

zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych. Na podstawie Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2011 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje : § 1. W Uchwale Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych §17 ust 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Ustanawia się nagrody pieniężne dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, w wysokości od 500 zł do 5000,00 zł.?. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach dr Tadeusz Bochnia

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Wójta Gminy Kurów za osiągnięte wyniki sportowe, oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.178.2601

  uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3621

  uchwała nr XV/100/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad, warunków, rodzajów i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5701

  uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2079

  uchwała nr LXXXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3089

  uchwała nr XXI/214/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach jednego etatu obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin obowiązkowych

 • DZ. URZ. 2012.3088

  uchwała nr XXI/213/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zamiany Uchwały nr XXXIX/360/2002 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 5 kwietnia 2002r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach

 • DZ. URZ. 2012.3087

  uchwała nr V/56/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 25 maja 2012r. w sprawie Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni

 • DZ. URZ. 2012.3086

  uchwała nr XVII/136/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Bieczu

 • DZ. URZ. 2012.3085

  uchwała nr XVII/134/12 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Gorlicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.