Logowanie

DZ. URZ. 2012.3229

Tytuł:

uchwała nr XIX/219/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-05
Organ wydający:Rada Powiatu w Oświęcimiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3229
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

14:36

w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Rozpoczyna się proces stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku, począwszy od likwidacji klasy pierwszej z dniem 1 września 2012 r. § 2. Likwidacja Szkoły, o której mowa w § 1 zakończy się z dniem 31 sierpnia 2013 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3370

  uchwała nr XIX/217/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chełmku wchodzącego w skład Powiatowego  Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego  w Chełmku.

 • DZ. URZ. 2012.1019

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/29/2003 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2003 r.  w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Chełmku.

 • DZ. URZ. 2012.3371

  uchwała nr XIX/218/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku  wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.

 • DZ. URZ. 2012.3373

  uchwała nr XIX/221/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kętach  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej  w Kętach.

 • DZ. URZ. 2012.3227

  uchwała nr XIX/211/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3228

  uchwała nr XIX/215/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu

 • DZ. URZ. 2012.3227

  uchwała nr XIX/211/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.3226

  uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń

 • DZ. URZ. 2012.3225

  uchwała nr XVIII/161/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Publicznego Samodzielnego Ośrodka Zdrowia w Zabawie.

 • DZ. URZ. 2012.3224

  uchwała nr VI/97/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zlecania realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.