Logowanie

DZ. URZ. 2012.3307

Tytuł:

uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-11
Organ wydający:Rada Gminy Łużna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3307
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

12:36

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) Rada Gminy Łu na uchwala, co następuje: § 1. Postanawia się o odbieraniu z dniem 1 stycznia 2013 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łu na. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Maria Myśliwiec

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3166

  uchwała nr 388 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

  uchwała nr 170/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuiją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. 2012.2617

  uchwała nr 234/XIX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/183/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 maja 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2932

  uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

  Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz (...)

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Wykup mieszkania komunalnego

  Posiadam umowę z Urzędem Gminy na mieszkanie komunalne. Zwróciłem się z prośbą o jego wykup i uzyskałem odpowiedź negatywną (powodem była budowa własnego domu). (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3306

  uchwała nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/426/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rabka-Zdrój

 • DZ. URZ. 2012.3305

  uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3304

  uchwała nr XVIII/265/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3303

  uchwała nr XIX/239/2012 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.3302

  uchwała nr XXV/249/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mostki?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.