Logowanie

DZ. URZ. 2012.3354

Tytuł:

uchwała nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Mędrzechów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3354
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:58

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z pó n. zm.) art. 32 ust 3b o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo arowej oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 163 poz. 1015 z 2008 r.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.), Rada Gminy w Mędrzechowie postanawia: § 1. W uchwale bud etowej na 2012 rok Nr XIII/60/11 z dnia 7 grudnia 2011 wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmian w wydatkach bud etu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Nr. 1.1 i 1,2 2. Dokonuje się zmian załącznika Nr 8 do uchwały bud etowej Nr XIII/60/11 z dnia 7 grudnia 2011 r. o nazwie dotacje udzielone z bud etu gminy w roku 2012 który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały bud etowej Nr XIII/60/11 z dnia 7 grudnia 2011 r. o nazwie plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jst. który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały poleca się Wójtowi Gminy. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia. - Bud et po zmianach:


Dochody 9.881.827,30 Przychody 270.000,00 Razem: 10.151.827,30

Wydatki 9.787.827,30 Rozchody 364.000,00 Razem: 10.151.827,30

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3354

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3354

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3354

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3354

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3354

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/90/12 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 21 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Noga
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4169

  uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.1085

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 roku.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3353

  uchwała nr XVII/134/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3352

  uchwała nr XXVII/374/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopanbe na rok budzetowy 2012

 • DZ. URZ. 2012.3351

  uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3350

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2012.3349

  uchwała nr XV/183/2012 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego oraz pobierania opłat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.