Logowanie

DZ. URZ. 2012.3365

Tytuł:

uchwała nr XIX/210/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa  Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Powiatu w Oświęcimiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3365
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:55

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Liceum Profilowane Nr I w Oświęcimiu wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3366

  uchwała nr XIX/212/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr II w Oświęcimiu wchodzącego  w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.1021

  uchwała nr XV/164/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie założenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.3367

  uchwała nr XIX/213/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Oświęcimiu  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu

 • DZ. URZ. 2012.3228

  uchwała nr XIX/215/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr IV w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu

 • DZ. URZ. 2012.3227

  uchwała nr XIX/211/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oświęcimiu wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3364

  uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Oświęcim

 • DZ. URZ. 2012.3363

  uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oświęcim

 • DZ. URZ. 2012.3362

  uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3361

  uchwała nr XXII/164/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 maja 2012r. w sprawie utworzenia sołectw Młynka i Nielepice.

 • DZ. URZ. 2012.3360

  uchwała nr 240/XX/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.