Logowanie

DZ. URZ. 2012.3376

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna  przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3376
Hasła:Wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:52

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r. CZĘŚĆ I. Dane ogólne 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 2. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze. 3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 856. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 328. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 328, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 38,32%. 7. Wybrano 1 radnego. CZĘŚĆ II. Wyniki wyborów Rozdział 1. Okręg wyborczy nr 8 1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 2. Wybory odbyły się.


1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149 poz. 889.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3376

3. Głosowanie przeprowadzono. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 856. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 328. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 328, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 38,32%. 7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 6, co stanowi 1,83% ogólnej liczby głosów. 8. Liczba głosów ważnych wyniosła 322, co stanowi 98,17% ogólnej liczby głosów. 9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 1 KWW DLA MSZANY 179 a) WIETRZYK Adam 179 2) lista nr 2 KWW "CZAS NA ZMIANY" 134 a) POTACZEK Piotr 134 3) lista nr 3 KWW PO PIERWSZE MSZANA 9 a) KOWALSKA Anna Maria 9 10. Radnym został wybrany: 1) z listy nr 1 KWW DLA MSZANY: a) WIETRZYK Adam; 11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone. po. Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu Maria Zięba
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.121.953

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.325.2698

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.3104

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.601.7046

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 19 grudnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mszana Dolna przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.427.3095

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie podania do wiadomości publicznej, informacji o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miasta Mszana Dolna

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3375

  zarządzenie nr RF 14/12 Burmistrza Bobowej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3374

  uchwała nr XIX/223/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  Specjalnego w Oświęcimiu wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka  Szkolno -Wychowawczego w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2012.3373

  uchwała nr XIX/221/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kętach  wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej  w Kętach.

 • DZ. URZ. 2012.3372

  uchwała nr XIX/220/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Nr I w Kętach wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.

 • DZ. URZ. 2012.3371

  uchwała nr XIX/218/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Chełmku  wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.