Logowanie

DZ. URZ. 2012.3387

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 lipca 2012r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Tarnowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3387
Hasła:Wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:50

o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku z art. 95 ust. 1 oraz art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Tarnowie podaje do publicznej wiadomości, co następuje: 1. W wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu zarządzonych na dzień 19 sierpnia 2012 r. w okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Bolesławiu obejmującym 3 mandaty, w ustawowym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2012 r. przewidzianym do zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, nie dokonano żadnego zawiadomienia i nie zarejestrowano żadnego komitetu wyborczego. W związku z powyższym wyborów uzupełniających, zarządzonych na dzień 19 sierpnia 2012 r. nie przeprowadza się, a mandaty w tym okręgu pozostają nieobsadzone. 2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Bolesławiu w okręgu wyborczym nr 6 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem licząc od dnia 19 sierpnia 2012 r. 3. Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Gminy Bolesław. Komisarz Wyborczy w Tarnowie Jacek Janusz Satko

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.281.1875

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 11 maja 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.1905

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 5 listopada 2009r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynowa w okręgu wyborczym Nr 3

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.270

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żołyni w okręgu wyborczym Nr 3.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1714

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 5 sierpnia 2009r. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człopie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2239

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 31 lipca 2012r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Filipów

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3386

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2012.3385

  uchwała nr XIV/88/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica

 • DZ. URZ. 2012.3384

  uchwała nr XVIII/262/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Biecz na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3383

  uchwała nr XVIII/253/2012 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz

 • DZ. URZ. 2012.3382

  zarządzenie nr W.0050.2.13.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.