Logowanie

DZ. URZ. 2012.3390

Tytuł:

uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jordanowie ul. Kolejowa 7

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Jordanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3390
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:49

w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jordanowie ul. Kolejowa 7 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące granice obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie prowadzonej przez Miasto Jordanów: Zasięg terytorialny publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jordanowie obejmuje obszar całego Miasta Jordanów, do którego nale ą następujące ulice: 3 Maja, Banacha, Batalionów Chłopskich, Bł. Księdza Dańkowskiego, Dziechciarza, Generała Maczka, Hajdówka, Kolejowa, Komunalna, Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Leśna, Malejowska, Mickiewicza, Nad Skawą, Osiedle Wrzosy, Piłsudskiego, Przemysłowa, Przykiec, Rapaczówka, Ró ana, Rynek, Słowackiego, Sosnowa, Spółdzielcza, Spytka Jordana, Świętej Anny, Zagrody, Zakopiańska, Babiogórska, Skotnica, Słoneczna, Jana Pawła II, Zacisze. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanów. § 3. Traci moc uchwała Nr V/32/99 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jordanowie ul. Kolejowa 7. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Maria Pudo

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3391

  uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jordanowie ul. Konopnickiej 2.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.98

  uchwała nr VI/60/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 5 maja 2011r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Marwałdzie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2091

  uchwała nr VI/139/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego  w Rozniszewie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.98

  uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 5 maja 2011r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5660

  uchwała nr XXXIX/373/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę X/86/07 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie ul. F. Chopina 99

zamów dokument

Porady prawne

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

 • Zakładanie szkoły niepublicznej (podstawówki)

  Data wpisu do ewidencji niepublicznej szkoły podstawowej, a data rozpoczęcia jej funkcjonowania są różne (np. wpis w czerwcu a rozpoczęcie funkcjonowania 1 wrzesień). (...)

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3389

  uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3388

  uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3387

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 lipca 2012r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu

 • DZ. URZ. 2012.3386

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2012.3385

  uchwała nr XIV/88/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.