Logowanie

DZ. URZ. 2012.3391

Tytuł:

uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jordanowie ul. Konopnickiej 2.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Jordanowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3391
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:49

w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jordanowie ul. Konopnickiej 2. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) -Rada Miasta Jordanowa uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące granice obwodu publicznego Gimnazjum w Jordanowie prowadzonego przez Miasto Jordanów: Zasięg terytorialny Gimnazjum w Jordanowie obejmuje obszar całego Miasta Jordanów, do którego należą następujące ulice: 3 Maja, Banacha ,Batalionów Chłopskich, Bł. Księdza Dańkowskiego, Dziechciarza, Generała Maczka, Hajdówka, Kolejowa, Komunalna, Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Leśna, Malejowska, Mickiewicza, Nad Skawą, Osiedle Wrzosy, Piłsudskiego, Przemysłowa, Przykiec, Rapaczówka, Różana, Rynek, Słowackiego, Sosnowa, Spółdzielcza, Spytka Jordana, Świętej Anny, Zagrody, Zakopiańska, Babiogórska, Skotnica, Słoneczna, Jana Pawła II, Zacisze. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanów. § 3. Traci moc uchwała Nr V/31/99 Rady Miasta Jordanów z dnia 22 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jordanowie ul. Kolejowa 7. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Pudo

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3390

  uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jordanowie ul. Kolejowa 7

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.166.5221

  uchwała nr 81/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Radzyminie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.326.570

  uchwała nr XII/148/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie ul. Marii Konopnickiej 44 oraz uchylenia Uchwały Nr 58/99 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 1999 r. i Uchwały Nr XXIII/253/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 9 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Hucie Dąbrowie.

 • DZ. URZ. 2010.554.4221

  uchwala z dnia 30 września 2010r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3390

  uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jordanowie ul. Kolejowa 7

 • DZ. URZ. 2012.3389

  uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.3388

  uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3387

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 3 lipca 2012r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bolesławiu

 • DZ. URZ. 2012.3386

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.