Logowanie

DZ. URZ. 2012.3395

Tytuł:

uchwała nr XV/142/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Gorlice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3395
Hasła:Wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:48

w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w ka dym okręgu Na podstawie art. 419 § 2 i 4, art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z pó n. zm.) - Rada Gminy Gorlice, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje podziału Gminy Gorlice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. § 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Gorlice. § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu . § 5. 1. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Gorlice, wyłonionej w wyborach na lata 2010 ? 2014. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach. 3. Na ustalenia Rady Gminy Gorlice zawarte w niniejszej uchwale wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kalisz


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3395

Załącznik do Uchwały Nr XV/142/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012 r. Podział Gminy Gorlice na okręgi wyborcze

Numer okręgu wyborczego 1 2 Sołectwo Bystra

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1 1

3 4 5

Sołectwo Dominikowice ? część sołectwa poło ona po lewej stronie ciągu dróg: Kobylanka kościół - Dominikowice WDK ? droga wojewódzka Gorlice ?Nowy migród- droga gminna Zagumnie ? droga gminna Dominikowice ? Męcina Sołectwo Dominikowice - część sołectwa poło ona po prawej stronie ciągu dróg Kobylanka kościół - Dominikowice WDK ? droga wojewódzka Gorlice ?Nowy migród- droga gminna Zagumnie ? droga gminna Dominikowice ? Męcina

1 1 1

6 7 8 9 10 11

12

13 14 15

Sołectwo Klęczany Sołectwo Kobylanka ? część sołectwa poło ona po lewej stronie ciągu dróg Dominikowice WDK ? Kobylanka kościół ? figura św. Floriana - Gorlice Sołectwo Kobylanka ? część sołectwa poło ona po prawej stronie ciągu dróg Dominikowice WDK ? Kobylanka kościół ? figura św. Floriana ? Gorlice Sołectwo Kwiatonowice Sołectwo Ropica Polska ? część sołectwa poło ona po lewej stronie drogi krajowej Wadowice ? Przemyśl Sołectwo Ropica Polska ? część sołectwa poło ona po prawej stronie drogi krajowej Wadowice ? Przemyśl /po stronie kościoła/ Sołectwo Stró ówka Sołectwo Szymbark ? część sołectwa po prawej stronie rzeki Ropa od drogi gminnej ?Badonie? do granicy z Ropicą Polską Sołectwo Szymbark ? część sołectwa po prawej stronie rzeki Ropa od granicy z miejscowością Ropa do drogi gminnej ?Badonie?, oraz część sołectwa po lewej stronie rzeki Ropa od granicy z miejscowością Ropa po potok ?Ryniok?. Sołectwo Szymbark - część sołectwa po lewej stronie rzeki Ropa od potoku ?Ryniok? do granicy z miejscowościami Bystra i Ropica Polska oraz sołectwo Bielanka Sołectwo Zagórzany ? część sołectwa poło ona po lewej stronie drogi wojewódzkiej Gorlice ? Zagórzany ? Tarnów Sołectwo Zagórzany - część sołectwa poło ona po prawej stronie drogi wojewódzkiej Gorlice ? Zagórzany Tarnów

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1

Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kalisz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3394

  uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3393

  uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego

 • DZ. URZ. 2012.3392

  uchwała nr XVII/125/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2012.3391

  uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jordanowie ul. Konopnickiej 2.

 • DZ. URZ. 2012.3390

  uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Jordanowie ul. Kolejowa 7

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.