Logowanie

DZ. URZ. 2012.3396

Tytuł:

uchwała nr XV/143/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Gorlice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3396
Hasła:Wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:48

w sprawie podziału Gminy Gorlice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) oraz art. 14 i art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) - Rada Gminy Gorlice, działając na wniosek Wójta uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje podziału Gminy Gorlice na obwody głosowania i ustala ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Gorlice. § 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzanych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Gorlice, wyłonionej w wyborach na lata 2010 ? 2014. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach. Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kalisz


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3396

Załącznik do Uchwały Nr XV/143/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012 r. Podział Gminy Gorlice na obwody głosowania

Numer obwodu głosowania 1 2 3

Granice obwodu (sołectwa) Bielanka Bystra Dominikowice

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Dom Pracy Twórczej Bielanka nr 25 Zespół Szkół w Bystrej Bystra nr 154 Wiejski Dom Kultury w Dominikowicach Dominikowice nr 44 Zespół Szkół w Klęczanach Klęczany nr 2 Wiejski Dom Kultury Kobylanka nr 207 Zespół Szkół w Kwiatonowicach Kwiatonowice nr 21 Zespół Szkół w Ropicy Polskiej Ropica Polska nr 70 Zespół Szkół w Stróżówce Stróżówka nr 159 Zespół Szkół w Szymbarku Szymbark nr 464 Zespół Szkół w Szymbarku Szymbark nr 464 Dom Ludowy w Zagórzanach Zagórzany nr 208

Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kalisz

4 5 6

Klęczany Kobylanka Kwiatonowice

7

Ropica Polska

8

Stróżówka Szymbark ? część sołectwa po prawej stronie rzeki Ropa od drogi gminnej ?Badonie? do granicy z Ropicą Polską Szymbark ? część sołectwa po prawej stronie rzeki Ropa od granicy z miejscowością Ropa do drogi gminnej ?Badonie?, oraz cała część sołectwa po lewej tronie rzeki Ropa Zagórzany

9

10

11
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5426

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2663

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.75

  uchwała nr XXII/171/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie podziału gminy Szypliszki na obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. 2010.203.2002

  uchwała nr XLVI/358/10 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3395

  uchwała nr XV/142/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Gorlice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2012.3394

  uchwała nr XV/136/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3393

  uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego

 • DZ. URZ. 2012.3392

  uchwała nr XVII/125/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2012.3391

  uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Jordanowie ul. Konopnickiej 2.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.