Logowanie

DZ. URZ. 2012.3412

Tytuł:

uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Jordanów - gmina
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3412
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:43

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ? Rada Gminy w Jordanowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Jordanów o kwotę 144.268,40 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach wynosić będą 34.524.272,25 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Jordanów o kwotę 144.268,40 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Planowane wydatki budżetu Gminy po zmianach wynosić będą 33.413.511,59 § 2. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy na 2012 rok w kwocie 1.110.760,66 zł, która zostanie przeznaczona na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula


Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3412

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/2012 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 19 czerwca 2012 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY JORDANÓW 2012r. - DOCHODY

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 3412

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 3412

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 3412

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/2012 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 19 czerwca 2012 r. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY JORDANÓW 2012r. - WYDATKI

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 3412

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 3412

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/109/2012 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 19 czerwca 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JORDANÓW W 2012 ROKU

Przewodniczący Rady Gminy w Jordanowie Adam Kawula
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1357

  uchwała nr XI/87/2012 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: zmian budżetu.

 • DZ. URZ. 2012.2639

  uchwała nr XII/101/2012 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zmian budżetu.

 • DZ. URZ. 2011.581.6523

  uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zmian budżetu.

 • DZ. URZ. 2011.503.4899

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian budżetu.

 • DZ. URZ. 2011.512.5059

  uchwała nr NR VIII/58/2011 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 25 października 2011r. w sprawie : zmian budżetu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3411

  uchwała nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek za korzystanie z ich świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową

 • DZ. URZ. 2012.3410

  uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 maja 2012r. w sprawiew zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.3409

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka

 • DZ. URZ. 2012.3408

  uchwała nr XVI/120/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Klimkówka

 • DZ. URZ. 2012.3407

  uchwała nr XVI/119/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa ? wieś Ropa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.