Logowanie

DZ. URZ. 2012.3415

Tytuł:

uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3415
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

15:43

w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 Nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 Nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 uchwały w tabeli dochody budżetu na rok 2012, jak poniżej:


Dział Wyszczególnienie Zwiększenia 750 Administracja publiczna 15 052,00 Dochody bieżące 15 052,00 W tym: środki na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych 15 052,00 pochodzących z Unii Europejskiej (§2701) Razem plan dochodów 15 052,00

2) w § 2 uchwały w tabeli wydatki budżetu na rok 2012, jak poniżej:

Dział Rozdział Wyszczególnienie 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: 4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań j.s.t Razem plan wydatków

Zwiększenia 15 052,00 15 052,00 15 052,00

15 052,00 15 052,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3415

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów. Przewodnicząca Rady Renata Wolarek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1951

  uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

 • DZ. URZ. 2010.467.3498

  uchwała nr LIV/622/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3414

  uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy Stryszów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.3413

  uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3412

  uchwała nr XIII/109/2012 Rady Gminy Jordanów - gmina z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmian budżetu.

 • DZ. URZ. 2012.3411

  uchwała nr XX/160/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chełmek za korzystanie z ich świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową

 • DZ. URZ. 2012.3410

  uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 maja 2012r. w sprawiew zmian w budżecie Gminy Krościenko n.D na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.