Logowanie

DZ. URZ. 2012.3531

Tytuł:

uchwała nr XV/117/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-19
Organ wydający:Rada Gminy Tomice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3531
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 3531

UCHWAŁA NR XV/117/2012 RADY GMINY TOMICE z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Tomice uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 r. ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice w następujący sposób: 1) Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach; 2) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Radoczy; 3) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Witanowicach; 4) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Woźnikach. § 2. Traci moc uchwała Nr XX/147/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tomice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomice. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak


12:38:35
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.293.2014

  uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2011.504.4920

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Tomice z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tomice

 • DZ. URZ. 2012.3299

  uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Ropa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ropa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3530

  uchwała nr XIX/145/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmka

 • DZ. URZ. 2012.3529

  uchwała nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2012.3528

  uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3527

  uchwała nr XIV/164/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.3526

  uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.