Logowanie

DZ. URZ. 2012.3787

Tytuł:

uchwała nr XXII.161.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-31
Organ wydający:Rada Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3787
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 3787

UCHWAŁA NR XXII.161.2012 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: 1) w § 1 uchwały w tabeli dochody budżetu na rok 2012, jak poniżej: Dział Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody majątkowe w tym: wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) w tym: z zadań inwestycyjnych: - budowa oczyszczalni ścieków w Wołowicach ? etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach ? etap III i Czernichów ? Czernichówek etap II 926 Kultura fizyczna Dochody majątkowe w tym: - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) w tym: z zadania inwestycyjnego: - projekt budowy wielofunkcyjnej hali widowiskowo ? sportowej w Czernichowie Razem plan dochodów Zwiększenia 34 518,75 34 518,75


12:51:34

34 518,75

33 903,75 615,00 188 200,00 188 200,00

188 200,00

188 200,00 222 718,75

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 3787

2) w § 2 uchwały w tabeli wydatki budżetu na rok 2012, jak poniżej: Dział Rozdział Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe w tym: zadania inwestycyjne: - budowa oczyszczalni ścieków w Wołowicach ? etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach ? etap III i Czernichów ? Czernichówek etap II 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Wydatki majątkowe w tym: zadanie inwestycyjne: - projekt budowy wielofunkcyjnej hali widowiskowo ? sportowej w Czernichowie Razem plan wydatków § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów. Przewodnicząca Rady Renata Wolarek Zwiększenia 34 518,75 34 518,75 34 518,75

33 903,75 615,00 188 200,00 188 200,00 188 200,00

188 200,00 222 718,75
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3415

  uchwała nr XXIII.170.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1951

  uchwała nr XXI.155.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2012 nr XVII.127.2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

  sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.3786

  uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.3785

  uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Rytro z dnia 22 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela.

 • DZ. URZ. 2012.3784

  uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu zapobiegania bezdomności zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Bochnia?

 • DZ. URZ. 2012.3783

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,

 • DZ. URZ. 2012.3782

  uchwała nr XIX/165/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.