Logowanie

DZ. URZ. 2012.4169

Tytuł:

uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Powiatu Miechowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4169
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4169

UCHWAŁA NR XVI/172/12 RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r. Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz. U Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Miechowie uchwala co następuje: § 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2012 rok , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącym tabelę Nr 1 w uchwale budżetowej. 2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Miechowskiego na 2012 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącym tabelę Nr 2 w uchwale budżetowej. § 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2012r, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i stanowiącym tabelę Nr 3 w uchwale budżetowej. § 3. W uchwale budżetowej § 3 ust.1 ? 3 otrzymują następujące brzmienie: ?1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 919 704 zł, która zostanie pokryta zaciągniętym kredytem i pożyczkami.?. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 990 088 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 070 384 zł jak w tabeli Nr 4". - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętego w 2012r kredytu i pożyczki w wysokości 1 439 390 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek?. § 4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu miechowskiego na 2012 rok, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2012r. § 5. W uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 rok Rady Powiatu w Miechowie Nr XI/99/2011 z dnia 21.12.2011r z późn. zmianami wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. Przewodniczący Rady Marian Brodowicz


14:58:59

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4169

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4169

Przewodniczący Rady Marian Brodowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4169

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4169

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4169

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4169

Przewodniczący Rady Marian Brodowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4169

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Marian Brodowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4169

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Marian Brodowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4169

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Rady Marian Brodowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.457.4391

  uchwała nr IX/92/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.302.2485

  uchwała nr VII/69/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4168

  uchwała nr XVI/167/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia wspólnie z Parafią Grobu Bożego w Miechowie oraz Gminą i Miastem Miechów instytucji kultury pod nazwą ?Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie? w organizacji

 • DZ. URZ. 2012.4167

  uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.4166

  uchwała nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.4165

  uchwała nr XXII/156/12 Rady Gminy w Drwini z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Drwinia na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4164

  uchwała nr XXV/160/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 ? Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.