Logowanie

DZ. URZ. 2012.420

Tytuł:

uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Miasta Sandomierza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 420
Hasła:transport drogowy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 2 lutego 2012 r. Poz. 420

UCHWAŁA NR XIII/133/2011 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 listopada 2011 r.

o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 oraz art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 16 ust 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13); Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz wprowadza się następujące zmiany: 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ?w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.?. 2. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1 Ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,05 zł. za jedno zatrzymanie środka transportu na przystankach komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz." § 2. § Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Janusz Sochacki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.212.2473

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.

 • DZ. URZ. 2011.117.1252

  uchwała nr V/65/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3972

  uchwała nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych, znajdujących się na terenie gminy Kórnik.

 • DZ. URZ. 2011.249.2878

  uchwała nr X/83/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Konstantynów z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez wszystkich operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca , których właścicielem jest Gmina Konstantynów

zamów dokument

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.419

  uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.418

  uchwała nr XIII/130/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.417

  uchwała nr XIII/124/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.416

  uchwała nr XIII/123/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

 • DZ. URZ. 2012.415

  uchwała nr XXI/445/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie organizacji oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej 37


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.