Logowanie

DZ. URZ. 2012.421

Tytuł:

uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-02
Organ wydający:Rada Miasta Sandomierza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 421
Hasła:polityka regionalna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 2 lutego 2012 r. Poz. 421

UCHWAŁA NR XIII/134/2011 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się na terenie miasta Sandomierza jednolity System Informacji Miejskiej zwany dalej SIM. § 2. Wprowadza się wzory oznakowań elementów SIM oraz zasady stosowania i wykonania poszczególnych elementów SIM, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Przyjmuje się podział przestrzeni miasta Sandomierza na trzy strefy (A, B, C) zgodnie z planem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Strefy te będą stanowiły podstawę do ustalenia rejonów SIM. § 4. Upoważnia się Burmistrza Sandomierza do uzupełniania i korygowania SIM. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Janusz Sochacki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?2? Poz. 421 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r. PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ DLA MIASTA SANDOMIERZA

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?3? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?4? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?5? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?6? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?7? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?8? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ?9? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 10 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 11 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 12 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 13 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 14 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 15 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 16 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 17 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 18 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 19 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 20 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 21 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 22 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 23 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 24 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 25 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 26 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 27 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 28 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 29 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 30 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 31 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 32 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 33 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 34 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 35 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 36 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 37 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 38 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 39 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 40 ? Poz. 421

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 41 ? Poz. 421 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego ? 42 ? Poz. 421 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r. Strefy Miasta Sandomierz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.134.1014

  uchwała nr XLVI/400/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2010r. Zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r; uchwałą Nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.11.97

  uchwała nr XXVI/234/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza

 • DZ. URZ. 2009.333.2480

  uchwała nr XXXIV/300/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza, zmienionej uchwałą Nr XI/86/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 04 lipca 2007r; uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007r; uchwałą Nr XXXIII/291/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r.

 • DZ. URZ. 2009.278.2163

  uchwała nr XXXIII/290/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.398.2893

  uchwała nr XXXVII/317/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2009-2032?

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.420

  uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.

 • DZ. URZ. 2012.419

  uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.418

  uchwała nr XIII/130/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.417

  uchwała nr XIII/124/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.416

  uchwała nr XIII/123/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Sandomierz, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.