Logowanie

DZ. URZ. 2012.4213

Tytuł:

uchwała nr XIX.165.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Lipnica Murowana
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4213
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 4213

UCHWAŁA NR XIX.165.2012 RADY GMINY LIPNICA MUROWANA z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Na podstawie 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Lipnica Murowana uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XV.124.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012 z późn. zm., dokonuje się następujących zmian: 1. W § 1 wprowadza się zmiany w zakresie dochodów budżetu gminy polegających na: 1) zwiększeniu


13:25:18

2) zmniejszeniu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4213

2. W § 2 wprowadza się zmiany w zakresie wydatków budżetu gminy polegających na: 1) zwiększeniu

2) zmniejszeniu

3. W § 3 wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych gminy na rok 2012 polegających na: 1) zwiększeniu

2) zmniejszeniu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4213

4. Treść § 4 nie ulega zmianie. 5. § 5 otrzymuje brzmienie:

6. § 6 otrzymuje brzmienie: "Po dokonanych zmianach rezerwy wynoszą: 1) rezerwa ogólna budżetu w wysokości 105 918,45 zł 2) rezerwa celowa na sfinansowanie zadań, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu, w wysokości 176 697,00 zł 3) rezerwa celowa na sfinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 000,00 zł." 7. Treść § 7 nie ulega zmianie. 8. § 8 otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu gminy obejmują zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2012 w łącznej kwocie 1 029 294,00 zł jak w załączniku nr 1." 9. Treść § 9 nie ulega zmianie. 10. Treść § 10 nie ulega zmianie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Murowana.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4213

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Radzięta

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4213

Załącznik do Uchwały Nr XIX.165.2012 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 27 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4213

Przewodniczący Rady Gminy Józef Radzięta
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2929

  uchwała nr 63/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.341

  uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Czudec z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czudec na rok 2012 Nr XIV/117/2011 Rady Gminy Czudec z dnia 30 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.653

  uchwała nr 109/XX/08 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 17 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.47.1572

  uchwała nr 130/XXIV/08 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2008

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4212

  uchwała nr XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.4211

  uchwała nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świątniki Górne na rok 2012 nr XV/116/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.4210

  uchwała nr XXIX/391/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4209

  uchwała nr 538/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4208

  uchwała nr XX/291/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.