Logowanie

DZ. URZ. 2012.424

Tytuł:

uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Gminy w Imielnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 424
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 424

UCHWAŁA NR IX/68/11 RADY GMINY W IMIELNIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Rady Gminy w Imielnie Nr IV/18/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 25 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany: W załączniku Nr 2 do w/w uchwały:


Dz. 851 851 750 757 Rozdz. 85154 85154 75023 75702 § 4300 4170 4300 8110 9.000,00 9.000,00 Zmniejszenie 1.200,00 1.200,00 Zwiększenie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Kukuryk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.138.1560

  uchwała nr V/27/11 Rady Gminy w Imielnie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.34.517

  uchwała nr XX/106/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.17.230

  uchwała nr XVIII/93/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.11.105

  uchwała nr XVII/88/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.11.106

  uchwała nr XVII/89/08 Rady Gminy w Imielnie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.423

  uchwała nr xvi/119/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.422

  uchwała nr XIII/136/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

 • DZ. URZ. 2012.421

  uchwała nr XIII/134/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta Sandomierza

 • DZ. URZ. 2012.420

  uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. o zmianie uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.

 • DZ. URZ. 2012.419

  uchwała nr XIII/131/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.