Logowanie

DZ. URZ. 2012.426

Tytuł:

uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2010 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Rada Gminy Sulęczyno
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 426
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2012 r. Poz. 426

UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY GMINY SULĘCZYNO z dnia 20 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2010 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 roku Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004 roku Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005 roku Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457, z 2006 roku Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007 roku Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218, z 2008 roku Nr 180,poz.1111 i Nr 223,poz.1458, z 2009 roku Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz.1241 oraz z 2010 roku Nr 28,poz.142 i 146, Nr 40,poz.230 i Nr 106,poz.675 ) oraz art.267 , art.270 ust.4 i art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 i 1241 oraz z 2010 roku Nr 28,poz.146, Nr 96,poz.620, Nr 123,poz.835, Nr 152,poz.1020, Nr 238,poz.1578 i Nr 257,poz.1726 ) Rada Gminy Sulęczyno po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok 2010, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno o udzielenie Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 107/g281/A/IV/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulęczyno u c h w a l a, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2010. § 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Kazimierz Gawin

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1819

  uchwała nr XVIII/204/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2011 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. 2011.136.2793

  uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sierakowice za rok 2010 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. 2010.90.1713

  uchwała nr XXV/212/2010 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulęczyno za rok 2009.

 • DZ. URZ. 2012.2293

  uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2573

  uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęczyno za rok 2011.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.425

  uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulęczyno.

 • DZ. URZ. 2012.424

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom Gminy Stary Dzierzgoń nieruchomości oraz uchwalenie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich.

 • DZ. URZ. 2012.423

  zarządzenie nr 1/2012 Starosty Lęborskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2012.

 • DZ. URZ. 2012.422

  uchwała nr XII/67/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.421

  uchwała nr XVIII/254/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 5 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/431/2005 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.