Logowanie

DZ. URZ. 2012.710

Tytuł:

uchwała nr XVI/304/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-20
Organ wydający:Rada Miasta Gdyni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 710
Hasła:apteki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 20 lutego 2012 r. Poz. 710

UCHWAŁA NR XVI/304/12 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.1) ) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. ? Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.2) ) Rada Miasta uchwala: § 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Informacja o godzinach pracy apteki, wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie ciągłym całodobowym oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w miejscu widocznym z zewnątrz apteki. W przypadku zamknięcia apteki na czas określony, kierownik apteki jest zobowiązany umieścić dodatkową informację z adresami najbliższych czynnych aptek. § 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta nr IV/63/11 z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek gdyńskich na terenie Miasta Gdyni. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz. U. 2002 Nr 214 poz.1806, Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. 2004 Nr 102 poz. 1055, Dz. U. 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2007 Nr 173 poz. 1218, Dz. U. 2008 Nr 180 poz. 1111, Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1458, Dz. U. 2009 Nr 92 poz. 753, Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 142, Dz. U. 2010 Nr 28 poz. 146, Dz. U. 2010 Nr 106 poz. 675, Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2010 Nr 40 poz. 230, Dz. U. 2011 Nr 21 poz. 113, Dz. U. 2011 Nr 217 poz. 1281, Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2008.Nr 234.poz.1570. Dz. U. 2009.Nr18 poz.97, Dz. U. 2008 Nr 227 poz. 1505, Dz. U. 2009 Nr 31 poz.206, Dz. U. 2009 Nr 98. poz. 817, Dz.U. 2009 Nr 95 poz. 788, Dz. U. 2009 Nr 92. poz. 753, Dz. U. Nr 78 poz. 513, Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679, Dz. U. 2011 Nr 63. poz. 322, Dz. U. 2011 Nr 82 poz. 451, Dz. U. 2011 Nr 106 poz. 622, Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 710 ?

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inż. Stanisław Szwabski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 710 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVI/304/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2012 r. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku

L. p 1 2 3 4

Nazwa apteki AMARA APTECUS I APTEKUS VI APTEKAPANAX DYŻURNA APTEKA Dbam o Zdrowie APTEKA Dbam o Zdrowie APTEKA DYŻURNA APTEKA WŁADYSŁAWA IV

-ulica ul. Wawrzyniaka ul. Powst. Styczniowego ul. Abrahama

nr nr kod miejscowość typ* nr tel domu lokalu kierunkowy 4 10 1/3 81- Gdynia 048 81- Gdynia 519 81- Gdynia 350 81- Gdynia 577 81- Gdynia 512 81- Gdynia 455 81- Gdynia 857 81- Gdynia 225 81- Gdynia 384 81- Gdynia 366 81- Gdynia 589 81- Gdynia 388 81- Gdynia 391 81- Gdynia 366 81- Gdynia 055 81- Gdynia 033 81- Gdynia 116 81- Gdynia 591 81- Gdynia 317 81- Gdynia 015 81- Gdynia 404 81- Gdynia 368 A B A A 58 58 58 58 663 84 24 622 58 58 660 30 90 625 72 27 620 95 30 661 34 79 660 79 83 664 52 18 661 68 34 661 81 08, 661 58 06 629 62 11 621 02 14 661 85 54 660 30 77 623 41 41 663 09 25 665 48 18 629 84 29 661 6074 782 73 05 622 68 24 620 44 20

pon.-piątek 8.00-19.00 8.00-16.00 8.00-20.00 9.00-21.00

sobota 8.0014.00 9.0016.00 9.0021.00 9.0014.00 8.0015.00 8.0014.00 9.0021.00 9.0021.00 8.0014.00 8.0016.0010.0015.009.0014.00 9.0015.00 8.0020.00 8.0014.009.0015.00 7.3014.00 9.0014.00 9.0015.00

niedziela 10.0020.00 9.0021.00 11.0020.00 -

ul. 35 Nowowiczlińsk a ul. Pułaskiego Boh. Starówki Warszawskiej Wójta Radtkego Morska 3/5 6

5 6 7 8 9

-

A A A A B

58 58 58 58 58

8.00-18.00 8.00-19.00 8.00-19.00 8.00-20.00 8.00-21.00

49/51 174 -

ul. Władysława 50 IV ul. 10 Lutego 11

10 BATORY

-

A

58

9.00-21.00

11 BETULA 12 CENTRALNA 13 CENTRUM 14 CHABROWA 15 CHYLONIA 1 16 CHYLOŃSKA 17 DATURA 18 DĄBRÓWKA 19 DLA ZDROWIA 20 DOBREGO PASTERZA 21 DOM LEKÓW 22 DOM LEKÓW

ul. Gorczycowa ul. Świętojańska ul. Świetojańska ul. Armii Krajowej ul. Rozewska ul. Chylońska ul. Bosmańska ul. Paprykowa ul. Warszawska ul. Lniana ul. Legionów ul. Świętojańska

6 70 37 44 31 112 44 9

1 -

A A A A A A A A A B A A

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

8.00-20.00 8.00-19.00 9.00-19.00 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00 9.00-19.00 7.30-19.00 7.30-19.30 8.00-20.00 7.00-20.00

34/36 19 60 4/8 -

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 710 ?

23 DR MAX 24 DYŻURNA 25 DYŻURNA 26 DYŻURNA 27 DYŻURNA 2

ul. Morska PL. Kaszubski ul.Chwaszczyń ska ul. Bosmańska ul. A. Abrahama ul. Morska ul. Niska ul. Świetojańska

82 8 21C 45 70

-

81- Gdynia 225 81- Gdynia 350 81- Gdynia 571 81- Gdynia 116 81- Gdynia 353 81- Gdynia 006 81- Gdynia 611 81- Gdynia 388 81- Gdynia 353 81- Gdynia 505 81- Gdynia 155 81- Gdynia 423 81- Gdynia 356 81- Gdynia 509 81- Gdynia 450 81- Gdynia 587 81- Gdynia 002 81- Gdynia 153 81- Gdynia 222 81- Gdynia 155 81- Gdynia 605 81- Gdynia 175 81- Gdynia 157 81- Gdynia 395 81- Gdynia 332 81- Gdynia 589 81- Gdynia 049 81- Gdynia 368

A A A A A

58 58 58 58 58

623 53 55 520 58 58 660 80 80 625 25 80 669 22 00, 625 78 88 663 99 99 699 20 86 621 84 20 620 89 90 668 17 46 665 28 33 622 83 90 660 62 07 668 06 88 620 80 66 629 34 84 623 18 49 665 22 60 661 87 63 625 30 86 624 38 52 665 76 63 625 20 41 661 11 14 620 70 62 629 92 21 667 78 31 621 68 07

9.00-21.00 całodobowa całodobowa 8.00-21.00 8.00-20.00

9.0021.00-

-

całodobow całodob o owo całodobow całodob o owo 9.0021.00 8.0015.008.0015.009.0021.00 8.0014.00 9.0014.00 10.0014.00 9.0014.009.0014.00 9.0015.00 9.0014.009.0015.008.3015.00 8.0015.00 8.0016.00 8.0014.00 8.0014.00 8.0014.00 9.0014.00 9.0015.00 9.0015.00 9.0014.00 8.0014.00 8.0014.00 10.0020.00 -


28 ESKULAP 29 EURO-APTEKA 30 EURO-APTEKA Centrum Farmaceutyczne 31 EUROPHARM 32 FIRMA PEREŁKA 33 FORTE

230 1 122

-

A A A

58 58 58

8.00-19.00 9.00-21.00 8.00-19.30

9.0020.00 -

ul. Władysława 7/15 IV ul. Bielska ul. PŁK.ST. Dąbka 18 232 35 56 20 39A 19 61 84A

1 -

A B A B A A A A A A A A A A

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

8.00-19.00 10.00-18.00 9.00-20.00 9.00-19.00 8.00-20.00 8.00-19.00 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-19.00 8.00-19.00 8.00-19.00 8.00-20.00

10.0014.00 -

34 FRANCISZKAŃS ul. KA Partyzantów 35 GDYŃSKA ul. Starowiejska

36 GÓRNOŚLĄSKA ul. Bytomska 37 im. Św. JANA 38 KORZENNA 39 KRÓLOWEJ JADWIGI 40 LEŚNA 41 MAGNESIUM 42 MARYNARSKA w ZATOCE 43 MARYNARSKA SŁONECZNA 44 MELISSA ul. Redłowska ul. Korzenna ul. Kartuska ul. Adm. J. Unruga ul. Morska ul. Płk. St. Dąbka ul. Słoneczna ul. sIKORSKIEG O ul. Mjr. H. Sucharskiego ul.A. Abrahama ul. Morska ul. Koperkowa ul. Wejherowska

113A 193 1 2 -

45 MELISSA 46 MILLENNIUM 47 MORSKA 48 NA DĄBROWIE 49 FAMILY PHARMA

2 48

-

A A A B A A

58 58 58 58 58 58

8.00-18.00 8.00-20.00 8.30-19.00 9.00-19.00 8.00-20.00 8.00-20.00

10.0013.00 -

49/55 13 56 57 -

50 NAD MORZEM - ul. Dbam o Zdrowie Świętojańska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 710 ?

51 NORWESKA 52 OKSYWSKA 53 ORŁOWSKA 54 PANACEUM 55 PANACEUM 56 PANACEUM 57 PARACELSUS 58 PIKO 59 PIKO 2 60 POD GRYFEM POMORSKIM 61 POD KORABIEM 62 DBAM o ZDROWIE 63 POD LWEM 64 POD ŻÓŁWIEM 65 PRZY ALEI 66 PRZY SKWERZE 67 Św. Heleny

Al. Zwycięstwa

256

-

81- Gdynia 525 81- Gdynia 133 81- Gdynia 553 81- Gdynia 364 81- Gdynia 241 81- Gdynia 085 81- Gdynia 661 81- Gdynia 017 81- Gdynia 166 81- Gdynia 572 81- Gdynia 472 81- Gdynia 041 81- Gdynia 007 81- Gdynia 380 81- Gdynia 402 81- Gdynia 370 81- Gdynia 353 81- Gdynia 363 81- Gdynia 363 81- Gdynia 388 81- Gdynia 404 81- Gdynia 896 81- Gdynia 388 81- Gdynia 386 81- Gdynia 363 81- Gdynia 185 81- Gdynia 590 81- Gdynia 222 81- Gdynia 005 81Gdynia

A A A B A A A A A A A A A A A B B A A A B A B A A A B B A A

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

668 43 45 625 06 06 664 65 64 782 01 29 663 13 03 667 00 37 624 68 07 663 87 66 625 04 04 782 30 40 622 48 04 623 45 34 623 61 80 661 71 33 662 00 13 620 06 26 621 09 51 660 62 09 620 19 82 620 25 75 620 88 02 629 14 40 620 35 86 620 27 55 620 95 55 665 95 49 629 16 28 623 49 27 663 95 77 664 72

9.00-21.00 8.00-20.00 8.00-20.00 10.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.30-19.30 8.00-19.00 8.00-19.00 9.00-20.00 10.00-18.00 8.00-24.00 8.30-20.00 8.00-19.00 8.00-19.00 8.00-19.00 10.00-18.00 8.00-20.00 całodobowo 9.00-19.00 8.00-19.00 8.00-20.00 9.00-19.00 9.00-19.00 8.00-19.00 8.00-20.00 8.00-20.00 9.00-19.00 8.00-21.00 8.00-19.00

9.0021.00 9.0015.00 9.0015.00 10.0014.00 9.0013.00 9.0015.00 8.0015.00 8.0015.00 9.0016.00 8.0020.00 8.3015.00 9.0014.00 9.0015.00 10.0015.00 10.0014.00 8.0014.00

10.0020.00 -

ul.Podchorążyc 8 h ul. Wrocławska ul.10 Lutego ul. Ramułta ul. Czeremchowa ul. II MPS ul. Chylońska ul. Podgórska ul. Gryfa Pomorskiego ul. Legionów ul. Chylońska ul. Chylońska ul. I AWP ul. Bp. Dominika Skwer Kościuszki 59 21 45 1 9 251 1 79D

115D 46 191 3 8-14 14 11 1 -

ul. Witomińska 10 23 34 116 67 1A 88 5 45 9 1 169 27 54

68 STAROWIEJSKA ul. Starowiejskla 69 SUPERAPTEKA PLUS 70 Św. ALBERTA 71 KWANT 5 72 Św. MIKOŁAJA ul. Starowiejska ul. Świętojańska ul. Legionów ul. G. Zapolskiej

całodobow całodob o owo 10.0014.008.0013.00 9.0015.00 9.0014.00 8.0014.00 8.0014.00 9.0014.00 8.0021.00 9.0020.00 -

73 ŚWIĘTOJAŃSKA ul. Świętojańska 74 TESALIA s.c. 75 TWOJA APTEKA 76 DBAM o ZDROWIE 77 U Źródła Marii 78 WERTIGO 89 W PASAŻU 80 W ul. J. Kilińskiego ul. Starowiejska ul. Porębskiego ul. J. Brzechwy ul. Morska ul. Kcyńska ul.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 710 ?

PRZYCHODNI 81 WITOMIŃSKA 82 ZIELONA 83 DOM LEKÓW 84 DOM LEKÓW 85 IKAMED 86 PIKO 3

Wrocławska ul. Narcyzowa ul. Sojowa ul. Cechowa ul. Wejherowska ul. Chylońska 1 22 2 59 82 5

557 81- Gdynia 653 81- Gdynia 589 81- Gdynia 174 81- Gdynia 049 81- Gdynia 033 81- Gdynia 338 81- Gdynia 173 81- Gdynia 310 81- Gdynia 085 81- Gdynia 366 A A A A A A 58 58 58 58 58 58

00 624 15 65 629 09 99 625 02 76 623 02 21 623 07 35 620 82 55 625 03 04 622 62 11 622 28 20 661 35 57 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-22.00 8.00-20.00 8.00-20.00 7.30-18.00 8.0015.00 8.0020.00 8.0014.00 9.0015.00 9.0015.00 -

ul. 3 Chrzanowskieg o ul. Gen. M. Wittekówny ul. Śląska ul. Czeremchowa ul. A. Abrahama 2 44 10 28 -

87 MEDIQ MELISSA 88 APTEKA DYŻURNA 89 APTEKA FAMILIJNA s.c. 90 APTEKA WASZA Objaśnienia Typ*A- apteka z recepturą

3 2 -

A A A A -

58 58 58 58 -

8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00 -

9.0015.00 8.0015.00 9.0015.00 9.0015.00 -

-

Typ*B- apteka bez receptury -
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.40.937

  uchwała nr IV/63/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2010.129.2469

  uchwała nr XLV/1044/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 sierpnia 2010r. zmiany załącznika do uchwały nr XXXIX/873/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.39.662

  uchwała nr XXXIX/873/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.709

  uchwała nr XVI/302/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.708

  uchwała nr XXII/185/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smołdzino

 • DZ. URZ. 2012.707

  uchwała nr Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.706

  uchwała nr XV-177/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-128/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13 września 2007r. w sprawie nadania nazwy nowej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.705

  zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie organizacji ruchu drogowego w śródmieściu Pucka obejmującego Plac Wolności wraz z ulicami dojazdowymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.