Logowanie

DZ. URZ. 2012.949

Tytuł:

uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III /13/2006 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13.12.2006r w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy w Waśniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 949
Hasła:podatki,opłaty i ceny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

Kielce, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 949

UCHWAŁA NR XIX/95/2012 RADY GMINY W WAŚNIOWIE z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III /13/2006 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13.12.2006r w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 z późn. zm. Rada Gminy uchwala , co następuje: § 1. §1 pkt.3 uchwały Nr III /13/2006 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13.12.2006r w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów dodaje się podpunkt f) o brzmieniu: f) Zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w zakresie zapewnienia schronienia i opieki osobom samotnym i bezdomnym. § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Waśniów Mirosław Chamera
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.323.2413

  uchwała nr XXXI/156/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie

 • DZ. URZ. 2009.323.2412

  uchwała nr XXXI/155/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Placówek Oświaty w Waśniowie

 • DZ. URZ. 2009.286.2207

  uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady Gminy w Waśniowie Nr VI/36/2003 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Waśniów

 • DZ. URZ. 2010.38.289

  uchwała nr XXXVII/190/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 • DZ. URZ. 2009.145.1347

  uchwała nr XXVIII/138/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Waśniów na 2009 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.948

  uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych w Mominie i Sarniej Zwoli oraz zmianie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

 • DZ. URZ. 2012.947

  uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.946

  uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia ?Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków gminy Nowy Korczyn na lata 2012-2015?.

 • DZ. URZ. 2012.945

  uchwała nr XVI/299/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 753.

 • DZ. URZ. 2012.944

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.