Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.12.497

Tytuł:

porozumienie nr EK-2/09 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lutego 2009r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie powierzenia Gminie Gryfino zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-04-09
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Gryfinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 12 pozycja: 497
Hasła:porozumienia jednostek samorządu terytorialnego,biblioteki

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.753

  porozumienie nr EK ? 1/09 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.498

  porozumienie nr EK-3/09 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lutego 2009r. zawarte w Gryfinie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gmina Gryfino w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.80.1501

  aneks Starosty Brzozowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. do porozumienia zawartego 27 listopada 2003 roku pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Gminą Brzozów w sprawie powierzenia Gminie Brzozów prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.947

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 lutego 2010r. do porozumienia Nr EK ? 1 / 09 zawartego w dniu 10 lutego 2009 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Chojna w sprawie powierzenia Gminie Chojna zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.771

  aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 3 marca 2010r. do porozumienia z dnia 14 marca 2008 r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach a Burmistrzem Polic w sprawie powierzenia prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.496

  uchwała nr XXXII/207/2008 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.495

  uchwała nr XXXII/205/2008 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.494

  uchwała nr XXVII/271/2009 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.493

  uchwała nr XXIII/193/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.492

  uchwała nr XXIII/191/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.