Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3684

Tytuł:

uchwała nr XXXII/217/09 Rady Gminy w Teresinie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Teresin Gaj

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2008-08-02
Organ wydający:Rada Gminy w Teresinie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 125 pozycja: 3684
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr XXXII/217/09 RADY GMINY W TERESINIE z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Teresin Gaj. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Nadać ulicy zlokalizowanej w miejscowości Teresin Gaj, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 45/13, nazwę Nadrzeczna, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Linard

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5721

  uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Paprotnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.3823

  uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin-Gaj

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2984

  uchwała nr XLII/271/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/05 Rady Gminy Teresin z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2982

  uchwała nr XLII/269/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/62/01 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.130.2985

  uchwała nr XLII/272/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/163/08 Rady Gminy Teresin z dnia 17 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3683

  uchwała nr XXVI/117/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3682

  uchwała nr III/26/178/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie ciechanowskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.124.3681

  uchwała nr XXXIV/410/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach przy ul. Kościuszki 1

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.124.3680

  uchwała nr XXXIV/409/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka z żłobku prowadzonym przez Gmnię Kozienice

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.124.3679

  uchwała nr XXXIV/400/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.