Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3874

Tytuł:

uchwała nr 351/V/30/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Zdrojowemu w Konstancinie-Jeziornie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-08-10
Organ wydający:Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 130 pozycja: 3874
Hasła:samorząd terytorialny

UCHWAŁA Nr 351/V/30/2009 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Zdrojowemu w Konstancinie-Jeziornie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 15921 z późn. zm.) Rada Miejska Konstancin ? Jeziorna uchwala, co następuje: § 1. Rada Miejska Konstancin?Jeziorna nadaje Pakowi Zdrojowemu w Konstancinie-Jeziornie imię hrabiego Witolda Skórzewskiego. Pełna nazwa parku o którym mowa wyżej brzmi: ?Park Zdrojowy im. hrabiego Witolda Skórzewskiego w Konstancinie-Jeziornie?, dopuszcza się używanie nazwy skróconej: ?Park Zdrojowy im. hr. Witolda Skórzewskiego w Konstancinie-Jeziornie?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Konstancin-Jeziorna. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimierz Jańczuk

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3455

  uchwała nr 203/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1050

  zarządzenie nr 3/PCPR/09 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo ? Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 w 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.673

  zarządzenie nr 7/PCPR/10 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.213.6421

  uchwała nr XIII/56/2011 Rady Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie nadania nazwy Parkowi na terenie Miasta Piastowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.3558

  uchwała nr 501/V/44/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania ulicy w Konstancinie-Jeziornie, gm. Konstancin-Jeziorna

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3873

  uchwała nr 420/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3872

  uchwała nr 419/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3871

  uchwała nr XXX/144/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez Miasto i Gminę Mordy oraz zbywania, zamian, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Mordy na okres powyżej 3 lat

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3870

  uchwała nr XXX/143/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/190/2006 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności pieniężnych Miasta i Gminy Mordy oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Mordy z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3869

  uchwała nr XXIX/140/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 października 2007r


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.