Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/202/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Krzyków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-08-21
Organ wydający:Rada Gminy Czernica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 136 pozycja: 2772
Hasła:

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA NR XXVII/202/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Krzyków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: §1 Ustalić nazwę ulicy we wsi Krzyków: 1) ul. Truskawkowa ? (działka numer 39/8/ ? biegnie od drogi/działki o numerach 169 i 39/9) w kierunku północno-wschodnim do działek o numerach 39/10 oraz 39/11. §2 Położenie ulicy i jej przebieg przedstawia szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAROL PIETRUCHA


Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Czernica nr XXVII/202/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Krzyków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Krzyków, Nadolice Małe oraz Nadolice Wielkie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Wielka, Jeszkowice oraz Krzyków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.222.7071

  uchwała nr L/462/09 Rady Miasta Sochaczew z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

zamów dokument

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Zmiana nazwy ulicy a księga wieczysta

  Zamierzam kupić mieszkanie. W księdze wieczystej zgadzają się wszystkie dane za wyjątkiem nazwy ulicy, ponieważ w ubiegłym roku została "przechrzczona". Czy powyższa (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/201/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym w Czernicy

 • uchwała nr XXVII/199/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernica

 • uchwała nr XXXIV/315/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 czerwca 2009r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowa Wieś Kącka, Kozłów, Pełcznica

 • uchwała nr XXXIV/314/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie

 • uchwała nr 427/LII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 lipca 2009r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 31/9 położonej przy ul. Ludomira Różyckiego w Jeleniej Górze


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.