Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5366

Tytuł:

uchwała nr 209/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 157/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Rada Miejska w Szydłowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5366
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr 209/XLIII/09 RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 157/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu. Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały nr 157/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu dodaje się w § 7 pkt 2a, który przyjmuje brzmienie: ?2a. Prowadzenie cmentarza komunalnego w Szydłowcu?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2009r. Przewodniczący Rady Miejskiej: Marek Zdziech

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.4013

  uchwała nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.4684

  uchwała nr 42/VII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia branży targowiska miejskiego nr 1 przy ul. Wschodniej / Strażackiej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.33.1053

  uchwała nr 309/LIX/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru - Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S 2 w mieście Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1068

  uchwała nr 83/XII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XLV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 października 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2597

  uchwała nr XIV/94/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5365

  uchwała nr 208/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę czynnego cmentarza wyznaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5364

  uchwała nr XLVII/225/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5363

  uchwała nr XLVII/222/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gózd

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5362

  uchwała nr XLVII/221/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5361

  uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie Jeziory

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.