Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5369

Tytuł:

informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009r. Nr PCC/1145A/265/W/OWA/2009/ML,Nr OCC/337A/265/W/OWA/2009/ML, o decyzjach w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: ENERGA Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5369
Hasła:energetyka

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr PCC/1145A/265/W/OWA/2009/ML, Nr OCC/337A/265/W/OWA/2009/ML, z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: ENERGA Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem. W dniu 6 listopada 2009r. na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: ENERGA Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Ostrołęce, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami nr PCC/1145A/265/W/OWA/2009/ML i nr OCC/337A/265/W/OWA/2009/ML, postanowił zmienić koncesje: z dnia 29 stycznia 2008r. nr PCC/1145/265/W/OWA/2008/ML na przesyłanie i dystrybucję ciepła i nr OCC/337A/265/W/OWA/2009/ML na obrót ciepłem, udzielone temu przedsiębiorstwu. Uzasadnienie: Decyzjami z dnia 29 stycznia 2008r. nr PCC/1145/265/W/OWA/2008/ML. i nr OCC/337A/265/W/OWA/2009/ML, udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem na okres do 15 października 2025r. Pismem z dnia 28 września 2009r. (znak: 2010/09) przedsiębiorca: ENERGA Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce, wystąpił z wnioskiem o zmianę ww. koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 13/II/2009 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Ostrołęce z dnia 4 czerwca 2009r., firma Koncesjonariusza brzmi ENERGA Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W toku postępowania ustalono, że zasadne jest dokonanie zmian ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki p.o. Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie: Adam Dobrowolski

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1324

  decyzja nr Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7549

  informacja nr OWA-4110-23(6)/2010/247/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r. o decyzji nr OCC/348/247/W/OWA/2010/JW w sprawie udzielenia koncesji Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. na obrót ciepłem.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/2009/ML, Nr PCC/1130B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  informacja nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

zamów dokument

Porady prawne

 • Brak koncesji na obrót paliwami

  Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie (...)

 • Koncesja na obrót paliwami

  Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja?

 • Prowadzenie działalności przez syndyka

  Jak wiadomo w przypadku, gdy nie powołano rady wierzycieli - sprawy z jej zakresu rozpoznaje sędzia - komisarz. Jest tak w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie działalności (...)

 • Zdolność aportowa przedsiębiorstwa

  Czy przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą ma zdolność aportową? Czy wnosząc wkład niepieniężny w postaci takiego (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5368

  uchwała nr 282/XXXII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5367

  uchwała nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ? Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5366

  uchwała nr 209/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 157/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5365

  uchwała nr 208/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę czynnego cmentarza wyznaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5364

  uchwała nr XLVII/225/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.