Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5370

Tytuł:

informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009r. Nr WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML,Nr PCC/1139D13859/W/OWA/2009/ML,Nr OCC/335B/13859/W/OWA/2009/ML o decyzjach w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5370
Hasła:energetyka

INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML, Nr PCC/1139D13859/W/OWA/2009/ML, Nr OCC/335B/13859/W/OWA/2009/ML z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o, na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucje ciepła oraz obrót ciepłem. W dniu 6 listopada 2009r. na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami, nr WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML, nr PCC/1139D/W/OWA/2009/ML oraz nr OCC/335B/13859/W/OWA/2009/ML postanowił zmienić koncesje: z dnia 1 lutego 2008r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, (z późn. zm.) na wytwarzanie ciepła, nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML z dnia 1 lutego 2008r. (z późn. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz Nr OCC/335/13859/W/OWA/2009/ML na obrót ciepłem, udzielone temu przedsiębiorstwu. Uzasadnienie: Decyzjami z dnia 1 lutego 2008r.: nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML (z późn. zm.), PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML (z późn. zm.) oraz nr OCC/335/13859/W/OWA/2009/ML (z późn. zm.), udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu: Zespól Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem, na okres do 31 grudnia 2025r. Pismem z dnia 31 sierpnia 2009r. (znak: OEC-ZAT-610-2-21/08-09) Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę ww. koncesji, w związku z przejęciem przez inne podmioty źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczych. W toku postępowania ustalono, że zasadne jest dokonanie zmian ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzje: na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem. Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki p.o. Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie: Adam Dobrowolski

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1324

  decyzja nr Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  informacja nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr PCC/1139B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach Nr WCC/1163B/13859/W/OWA/2009/2009/ML, Nr PCC/1130B/13859/W/OWA/2009/ML, Nr OCC/335A/13859/W/OWA/2009/ML z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o. o na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML; PCC/1139D//13859/W/OWA/2009/ML; OCC335B/13859/W/OWA/2009/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

zamów dokument

Porady prawne

 • Brak koncesji na obrót paliwami

  Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie (...)

 • Systemy opłat za ogrzewanie mieszkań

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zainstalowania urządzeń do mierzenia ilości dostarczanego do mieszkania ciepła na wniosek jednego lokatora bloku mieszkalnego? (...)

 • Koncesja na obrót paliwami

  Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja?

 • Zgłoszenie zmiany danych zawartych w koncesji

  Na jakich wnioskach (i czy w ogóle istnieją) należy zgłosić do zmiany do koncesji w MSWIA w zakresie zmiany adresu sp. z o.o. (tj. ulicę i nr) i jakie dokumenty należy (...)

 • Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

  Koszty koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% są niesamowicie wysokie. Koncesja jest udzielana na 2 lata na 500000 litrów czystego alkoholu. Czy istnieje możliwość (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5369

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009r. Nr PCC/1145A/265/W/OWA/2009/ML,Nr OCC/337A/265/W/OWA/2009/ML, o decyzjach w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: ENERGA Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5368

  uchwała nr 282/XXXII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5367

  uchwała nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ? Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5366

  uchwała nr 209/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 157/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5365

  uchwała nr 208/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego poprzez rozbudowę czynnego cmentarza wyznaniowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.