Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5371

Tytuł:

postanowienie nr 27/09 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Brwinów przed upływem kadencji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Warszawie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5371
Hasła:referendum lokalne

POSTANOWIENIE Nr 27/09 KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 19 listopada 2009 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Brwinów przed upływem kadencji. Na podstawie art. 24a ust. 2 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr LII/456/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielania absolutorium Komisarz Wyborczy w Warszawie postanawia: § 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Pana Andrzeja Guzika Burmistrza Gminy Brwinów przed upływem kadencji. § 2. Wyznaczyć termin głosowania w referendum na niedzielę 17 stycznia 2010r. § 3. Ustalić kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, który stanowi załącznik nr 1 do postanowienia. § 4. Ustalić wzór i treść karty do głosowania w referendum zgodnie z załącznikiem nr 2 do postanowienia. Karta do głosowania jest drukowana jednostronnie na papierze koloru białego i ma format A 5. § 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy Brwinów. Komisarz Wyborczy w Warszawie: Dorota Tyrała


Załącznik nr 1 do postanowienia nr 27/09 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI W REFERENDUM GMINNYM Termin wykonania czynności 30 listopada 2009r. Treść czynności opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie o przeprowadzeniu referendum zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Miejskiej Komisji do spraw Referendum podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Gminy informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji do spraw Referendum powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Obwodowych Komisji do spraw Referendum sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum zakończenie kampanii referendalnej

do 18 grudnia 2009r. do 22 grudnia 2009r. do 23 grudnia 2009r. do 25 grudnia 2009r.

do 27 grudnia 2009r. do 3 stycznia 2010r. 15 stycznia 2010r. o godz. 2400

16 stycznia 2010r. 17 stycznia 2010r. w godzinach od 600do 2000

przekazanie przewodniczącym Obwodowych Komisji do spraw Referendum spisu osób uprawnionych do udziału w referendum głosowanie w referendum
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3154

  postanowienie nr 1/12 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 12 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji

 • Dziennik Urzędowy

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 lipca 2009r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza gminy Międzyrzecz przed upływem kadencji

 • Dziennik Urzędowy

  postanowienie nr 99/09 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Burmistrza Łabiszyna przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1323

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 lipca 2009r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Dziwnowa przed upływem kadencji.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1002

  protokół Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 marca 2012r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5370

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009r. Nr WCC/1163D/13859/W/OWA/2009/ML,Nr PCC/1139D13859/W/OWA/2009/ML,Nr OCC/335B/13859/W/OWA/2009/ML o decyzjach w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5369

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2009r. Nr PCC/1145A/265/W/OWA/2009/ML,Nr OCC/337A/265/W/OWA/2009/ML, o decyzjach w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: ENERGA Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na przesyłanie i dystrybucję ciepła i obrót ciepłem

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5368

  uchwała nr 282/XXXII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachód

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5367

  uchwała nr 212/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ? Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5366

  uchwała nr 209/XLIII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 157/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.