Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.20.539

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/159/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-04-03
Organ wydający:Rada Gminy Frysztak
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 20 pozycja: 539
Hasła:Podatki - pobór podatków w drodze inkasa,Podatki - od nieruchomości,Podatki - leśny

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.96.2213

  uchwała nr XL/261/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.862

  uchwała nr XLVI/302/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2002 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Frysztak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.19.478

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 15 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2011 Gminy Frysztak Nr IV/19/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.941

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/114/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.451

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Frysztak

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.538

  uchwała nr XXIX/256/09 Rady Gminy Czarna z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wpłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.537

  uchwała nr XXXIII/208/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.536

  uchwała nr XXVIII/266/09 Rady Miasta Strzyżów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej,

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.535

  uchwała nr 69/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 26 kwietnia 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.534

  uchwała nr XXV/243/09 Rady Miasta Pilzno z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli Gminy Pilzno ze specjalnego funduszu nagród.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.