Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6073

Tytuł:

uchwała nr XXX/162/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/06 Rady Gminy Słubice z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej uchwałą nr XXXIV/211/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zmianyuchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-13
Organ wydający:Rada Gminy Słubice
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 206 pozycja: 6073
Hasła:stypendia w oświacie

UCHWAŁA Nr XXX/162/2009 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/06 Rady Gminy Słubice z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej uchwałą nr XXXIV/211/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje: § 1. W § 13 ust. 5 załącznika do uchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zmienionej uchwałą nr XXXIV/211/06 Rady Gminy Słubice z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005r., zmienionej uchwałą nr III/18/06 Rady Gminy Słubice z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005r., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym: 1) w pkt 1 kwotę ?68zł? zastępuje się kwotą ?98zł?, 2) w pkt 2 kwotę ?52zł? zastępuje się kwotą ?73zł?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2009r. Przewodnicząca Rady Gminy: Zofia Kujawa

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.3478

  uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słubice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/492/10 Rady Miasta Słubice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słubice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.454

  uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1987

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3121

  uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/203/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6072

  uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw miejscowości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6071

  uchwała nr XXX/157/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6070

  uchwała nr XXX/156/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6069

  uchwała nr XXX/155/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6068

  uchwała nr XXXIII/48/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.