Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.20.792

Tytuł:

uchwała nr XXV/345/09 Rady Gminy Dobra z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-05-29
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 20 pozycja: 792
Hasła:

UCHWAŁA NR XXV/345/09 Rady Gminy Dobra z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/253/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej wprowadza się następujące zmiany: 1) § 15 otrzymuje brzmienie: ?§ 15. Obsługę finansowo - księgową i kadrową prowadzi jednostka we własnym zakresie.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Bartłomiej Miluch

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

zamów dokument

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.789

  uchwała nr XX/117/08 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.788

  uchwała nr XXXIV/868/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.787

  uchwała nr XXXVI/266/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.786

  uchwała nr XXXV/320/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.785

  uchwała nr XXXV/224/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.